กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลย นำเสนอ 4 โครงการ ผ่าน กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

วันที่ 17 มี.ค. 2559 )
 

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเร่งติดตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล การแก้ปัญหาความยากจน โครงการที่ดินทำกิน การพัฒนาอาชีพ มาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งพบปะและพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเองนั้น

โอกาสเดียวกันนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. ส่วนกลาง และ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) เพื่อรับทราบการบริหารจัดการภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย การกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ตามนโยบาย "ประชารัฐ"

ในส่วนของจังหวัดเลยนั้น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดเลย หรือ กรอ.จังหวัดเลย จะนำเสนอโครงการเร่งด่วนต่อที่ประชุม จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง 2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของจังหวัด และ 4.โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจังหวัดเลย (BYPASS LOEI)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการที่จังหวัดเลยเตรียมนำเสนอทั้ง 4 โครงการนี้ เป็นโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจาก กรอ.จังหวัดเลย ซึ่งทุกโครงการมีความสำคัญต่อจังหวัดเลย ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน 




เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode