กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เยาวชนขอนแก่น หัวในสีขาวร่วมใจ ต้านคอรัปชั่น

วันที่ 15 มี.ค. 2559 )
 

"เยาวชนขอนแก่น หัวใจสีขาวร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น"

              สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) "เยาวชนขอนแก่น หัวใจสีขาวร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น"

               นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เดี่ยว อุปเสโส) มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม) "เยาวชนขอนแก่น หัวใจสีขาวร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น" โดยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้น วัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม แก่เด็กและเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่น ในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็กและยาวชนในสถานศึกษาและกรรมการสภาเด็กและเยาวชน จาก 26 อำเภอ รวม 150 คน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2559

 ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode