กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกถุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลากลางขอนแก่นหลังใหม่ 23 มีนาคม 2559

วันที่ 14 มี.ค. 2559 )
 

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่

                วันนี้ ( 14 มีนาคม 2559 )เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานการประชุม นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมส่วนราชการทุกส่วน ประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังใหม่ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   ถนนศูนย์ราชการ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย่สมพระเกียรติฯ  โดยจังหวัดมีคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 868/2559 มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานรับผิดชอบในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode