กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าฯ เลย ตรวจสภาพแม่น้ำสายหลักวางแผนบรรเทาภัยแล้ง

วันที่ 13 มี.ค. 2559 )
 


            ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ร่วมบินตรวจสภาพแม่น้ำเลย และแหล่งน้ำหลักของจังหวัด เพื่อวางแผนบรรเทาภัยแล้ง ยืนยันปริมาณน้ำสำรองมีพอให้ประชาชนใช้อุปโภค บริโภค แน่นอน

            นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร  รองเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยผู้แทนกรมชลประทาน  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ขึ้นบินสำรวจสภาพแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเลย จากต้นน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง อำเภอภูหลวง ผ่านอำเภอภูหลวง  วังสะพุง อำเภอเมืองเลย ไปจนถึงอำเภอเชียงคาน ซึ่งเป็นจุดที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร รวมทั้งตรวจสภาพอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ เช่น อ่างเก็บน้ำน้ำเลย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ที่อำเภอภูหลวง และอ่างเก็บน้ำ น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย

            ภายหลังบินตรวจสภาพแหล่งน้ำหลักของจังหวัดเลยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวยืนยันว่า  ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ   มีเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนตลอดฤดูแล้งนี้แน่นอน   เนื่องจากมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้รวม 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่มีความต้องการใช้น้ำ ทั้งเพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค  ประปาชุมชน และปลูกพืชฤดูแล้ง ประมาณ 13 ล้านลูกบาศก์เมตร  

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปริมาณน้ำท่าในจังหวัดเลย มีปริมาณปีละ  1.100  ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ตลอดแนวแม่น้ำเลยจะมีอ่างเก็บน้ำ ฝายกั้นน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่ง  แต่สามารถกักเก็บไว้ได้เพียงประมาณร้อยละ  6 เท่านั้น ส่วนที่เหลือถูกปล่อยให้ไหลลงสู่แม่น้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำโขง  อย่างไรก็ตาม จังหวัดจะได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำเลยในระยะยาว โดยเสนอขอจัดสร้างฝายยางกั้นน้ำ ในเขตตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง  ซึ่งจะยกระดับน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค รวมทั้งพื้นที่เกษตรริมฝั่งน้ำได้อีกส่วนหนึ่งต่อไป.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode