กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 7 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1637 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูลInfoGraphics แบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
               กรมประชาสัมพันธ์ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ตามที่ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการสื่อสารและสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วยสื่อต่างๆ และมีข้อสั่งการมอบหมายให้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำชุดข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน โดยจัดทำในลักษณะเป็นภาพ หรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร Infographics ที่เข้าใจง่าย มีรูปแบบทันสมัย และดึงดูดความสนใจ เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้ชุดข้อมูลดังกล่าวในการขับเคลื่อนกลไกประชารัฐในระดับพื้นที่
               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวมอบหมายแนวทาง ให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ได้มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำ Infographics ที่ถูกต้องโดยการฝึกอบรมครั้งนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักว่าการจัดทำ Infographics ต้องระวังเรื่องของ content เนื้อหาที่จะ สื่อไปถึงประชาชน ต้องมีความละเอียดอ่อนและสื่อความหมายในเชิงบวกในการดำเนินงาน กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดทำ Infographics ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนของการดำเนินการ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการ ต้องจัดทำ Infographics ที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักวิชาการ และการสื่อเนื้อหาสาระไปถึงประชาชน ต้องเน้นเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode