กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์สร้างแนวคิดการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 2 มี.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กปส. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้
               บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs มาจากสํานักกอง ในส่วนกลาง สํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑ – ๘ และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ภาค ๑ – ๘ รวม ๓๐ คน วิทยากรจากสถาบัน Bits Thailand สําหรับ Google Documents หรือ Google Docs เป็นบริการออนไลน์ที่สามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงิน เพียงมีอีเมล์ของ Gmail และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะ Google Docs มีการพิมพ์รายงานรูปแบบที่คุ้นเคยใน Word ด้วยโปรแกรม Docs การทําสไลด์เพื่อนําเสนอผลงาน หรือจัดการเอกสารแบบ Sheets ได้เหมือนโปรแกรม Excel รวมทั้ง การสร้างผลงานนําเสนอแบบ PowerPoint ด้วยโปรแกรม Slide นอกจากนี้แล้ว ยังครอบคลุมถึงการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย From
               หลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารด้วย Google Docs จึงเป็นหลักสูตรที่ทําให้ผู้เข้าอบรมสามารถบูรณาการ การทํางานร่วมกัน โดยใช้การประมวลผลข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลในกลุ่มเมฆ หรือที่เรียกว่า Cloud Computing และ Cloud Storage ทําให้ข้อมูลและผลงานทั้งหลายอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ต โดยไม่จําเป็นต้องพกพาข้อมูลติดตัวไปด้วย เพียงแต่ที่ใดมีอินเทอร์เน็ต ก็สามารถนําข้อมูลข่าวสารมานําเสนอและใช้ประโยชน์ต่อไปได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode