กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าว 24/2559 กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เรื่อง “การจัดทำร่างกฎกระทรวงฯ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตราย”

วันที่ 29 ก.พ. 2559 )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่า จัดสัมมนาการจัดทำร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ    การจัดเก็บ การจัดแยก การจัดทำและแสดงเครื่องหมาย การจัดทำให้มีเอกสารที่จำเป็นและการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องนำไปดำเนินการแก้ไขและนำไปปรับปรุง                ร่างกฎกระทรวงฯ และคู่มือการปฏิบัติงาน ในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายณัฐ  จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode