กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ผู้นำสมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องทั่วโลกเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ พร้อมปกป้องผู้ลี้ภัยและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 1 ก.พ. 2559 )
 
          ในวันที่ 26 มกราคม ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล หรือเอสจีไอ (Soka Gakkai International: SGI) ได้เผยแพร่ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ทั่วโลกร่วมใจเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์: หนทางอันยิ่งใหญ่สู่สันติภาพ" เพื่อเรียกร้องให้มีการยกระดับความพยายามในการตอบสนองความต้องการของผู้ด้อยโอกาส ซึ่งครอบคลุมถึงผู้พลัดถิ่นอันเป็นผลจากความขัดแย้งในซีเรียและพื้นที่อื่นๆ รวมถึงผู้พลัดถิ่นอันเป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ

          ท่านอิเคดะน้อมรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ฉบับใหม่ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง โดยท่านอิเคดะได้ให้การยกย่องวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 ที่ชูประเด็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัยทั่วโลก

          ประธานเอสจีไอได้เรียกร้องให้มุ่งเน้นในเรื่องของการคุ้มครองเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ประเทศที่เปิดรับผู้ลี้ภัยความรุนแรงเป็นจำนวนมาก

          ท่านอิเคดะเน้นย้ำว่า การหันหน้าพูดคุยกันเป็นกุญแจสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง โดยกล่าวว่า "วิกฤตด้านมนุษยธรรมนั้นเหมือนการประชดประชันตรงที่ว่า ยิ่งผู้เคราะห์ร้ายเผชิญชะตากรรมเลวร้ายเท่าใด ก็ยิ่งถูกเพิกเฉยมากขึ้นเท่านั้น" ท่านอิเคดะเรียกร้องให้เรารับฟังเสียงของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงให้ความสำคัญต่อศักดิ์ศรีและศักยภาพที่มีมาแต่กำเนิด แทนที่จะมองเพียงสถานการณ์อันเลวร้ายเท่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจน "สร้างแผนที่โลกในใจเราขึ้นใหม่" นอกจากนี้ ท่านอิเคดะยังเน้นย้ำว่าการให้ความรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการขจัดการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติ

          ยิ่งไปกว่านั้น ท่านอิเคดะยังเรียกร้องให้จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีร่วมมือกันลดมลพิษทางอากาศ จัดการกับปัญหาฝุ่นละอองและพายุทราย รวมทั้งเดินหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละประเทศตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงกรุงปารีส เนื่องจากทั้งสามประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึงหนึ่งในสามของโลก

          ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาค และสร้าง "มิตรภาพอันล้ำค่าสำหรับอนาคต" นอกจากนั้นท่านอิเคดะยังเน้นย้ำว่า หากเมืองใหญ่ทั่วโลกที่ปล่อยคาร์บอนเป็นสัดส่วนรวมกันมากถึง 75% เริ่มลงมือจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้ว ผู้คนในเมืองนั้นๆก็จะรู้สึกอยากมีส่วนร่วมด้วย

          ท่านอิเคดะยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้ความรู้และการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อจัดการกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ดังที่ท่านซึเนซาบุโระ มากิงูจิ ผู้ก่อตั้งโซคา งักไก เรียกว่าเป็น "ความกล้าที่จะแก้ปัญหา"

          ในเรื่องของการปลดอาวุธนั้น ท่านอิเคดะได้เรียกร้องให้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ซึ่งจะประชุมร่วมกันที่เมืองฮิโรชิมาในเดือนเมษายนนี้ เดินหน้าหารือถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมอันเป็นผลมาจากอาวุธนิวเคลียร์ เช่นเดียวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธและการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ สืบเนื่องจากการที่เกาหลีเหนือได้ทดสอบนิวเคลียร์เมื่อไม่นานมานี้

          ท่านอิเคดะยังเรียกร้องให้มีการกวดขันกฎข้อบังคับด้านการซื้อขายอาวุธทั่วไป รวมถึงอาวุธขนาดเล็ก ที่อาจถูกใช้เป็นอาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง พร้อมเสนอให้มีการยกระดับสนธิสัญญาการค้าอาวุธที่เพิ่งบังคับใช้เมื่อไม่นานมานี้

          ท่านอิเคดะยังเผยให้เห็นความขัดแย้งที่ว่า ความตั้งใจในการบรรลุเป้าหมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเพื่อนมนุษย์ เช่น SDG กลับถูกบั่นทอนด้วยการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ โดยเน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนอาวุธนิวเคลียร์แม้เพียง "น้อยนิด" ก็อาจทำให้ "ความพยายามทั้งหมดของมนุษยชาติในการแก้ไขปัญหาทั่วโลกไร้ความหมายทันที"

          ท่านอิเคดะเรียกร้องประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) ให้ดำเนินการทันที เพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ พร้อมยื่นข้อเสนอให้กับคณะทำงานที่ทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นรูปธรรมในการยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์

          นอกจากนี้ ท่านอิเคดะยังกล่าวถึงความคืบหน้าต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการที่กว่า 120 ประเทศได้ให้คำปฏิญาณด้านมนุษยธรรม อันเป็นพันธสัญญาเพื่อ "ประณาม ยังยั้ง และกำจัดอาวุธนิวเคลียร์" เช่นเดียวกับการที่ภาคประชาสังคมได้ร่วมเรียกร้องให้มีการปลดอาวุธนิวเคลียร์ โดยท่านอิเคดะได้กล่าวยกย่องการดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มเยาวชนที่ทาง SGI ได้ให้การสนับสนุน เช่น การประชุมสุดยอดเยาวชนโลกเพื่อล้มเลิกนิวเคลียร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ฮิโรชิมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2558

          ไดซาขุ อิเคดะ ได้เผยแพร่ข้อเสนอแก่ประชาคมโลกเพื่อแนะนำแนวทางในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกทุกๆปี นับตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา ท่านเป็นทั้งนักพุทธปรัชญา นักประพันธ์ และนักสร้างสันติภาพ โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานของสมาคมพุทธศาสนาโซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจีไอ) มาตั้งแต่ปี 2518 ทั้งนี้ ข้อเสนอเพื่อสันติภาพประจำปีได้รับการเผยแพร่ในวันที่ 26 มกราคมของทุกปี เนื่องในวาระครบรอบการก่อตั้งเอสจีไอ รับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daisakuikeda.org

          แหล่งข่าว: โซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล

          ติดต่อ:
          โจแอน แอนเดอร์สัน
          ฝ่ายประชาสัมพันธ์
          โซคา งักไก อินเตอร์เนชั่นแนล
          โทร. +81-80-5957-4711
          แฟกซ์: +81-3-5360-9885
          อีเมล: anderson[at]soka.jp

          AsiaNet 63202เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode