กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 18 อัตรา

วันที่ 29 ม.ค. 2559 )
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

รับสมัครบุคคล

*****************

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 13 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายผู้มีอุปการคุณ สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สังคมศาสตร์ทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี

2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน  1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ หรือวุฒิประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี มีประสบการณ์ด้นงานบริการโลหิตอย่างน้อย 1 ปี

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการคลัง จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การบัญชี เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี

4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

5. นักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

6.เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปและการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8. วิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททางการพยาบาล เพศหญิง อายุ 22-40 ปี มีใบประกอบวิชาชีพ

9. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป

10.หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป ทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดเพศและอายุ มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 4 ปี              

                           11. เจ้าหน้าที่รีดพิษงู สวนงู สถานเสาวภา จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวช้องกับงูจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

           ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ "สมัครงาน” หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (ยกเว้นตำแหน่งข้อที่ 1-3 หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559) ในวันและเวลาราชการ **ทุกตำแหน่งต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 และ 089-938-9155

***************

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

รับสมัครงาน

*****************

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานที่ฝ่ายสถานสงเคราะห์ ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 2 อัตรา

2. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา

3. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงเด็ก ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 อัตรา

ทั้ง 3 ตำแหน่ง ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศหญิง อายุ 18-35 ปี ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร เคยผ่านการเลี้ยงเด็ก

 

                   ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ ชั้นล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306

************



เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode