กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


จัดซื้อจัดจ้าง >> ประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันให้กับผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 4 ต.ค. 2554 )
ส.ปชส.ปราจีนบุรี
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  มีความประสงค์จำสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันให้กับผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามแบบรูป อบต. กำหนด จำนวน 1 หลัง

          กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 28 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา (ชั้น 1 ห้องส่วนการคลัง)  ยกเว้มนวันที่ 12 ตุลาคม 2554  ยื่นซองสอบราคาสถานที่กลาง   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)  เวลา 08.30 – 16.30 น.   และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 ตุลาคม 2554  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี) 

          ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 11 ตุลาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bannalocal.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3729-8138

 

***********************************

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode