กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จังหวัดนครปฐมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำท่าจีนให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ฉบับที่ 2

วันที่ 4 ต.ค. 2554 )
 
นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กรมอุตินิยมวิทยา คาดการณ์สถานการณ์ในช่วงนี้จะมี ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ทุกภาคของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการผันน้ำผ่านระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันตกในปริมาณมากว่าเดิมจาก 353 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 376 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยผ่านทางประตูคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง(คลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง 353 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) ส่วนที่ประตูระบายน้ำพลเทพ 210 ลูกบาศก์เมตร/วินาที คลองเล็กอื่นๆ 43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคม จะมีน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำลงสู่ทะเลไม่ทันส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณสูงขึ้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตร ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จังหวัดนครปฐมจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ทราบ และระมัดระวัง ดังนี้คือ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย เก็บสิ่งของเครื่องใช้ ปลั๊กไฟฟ้าขึ้นที่สูงพ้นระดับที่น้ำอาจจะท่วมถึง และให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลาน มีพิษ ที่อาจหนีน้ำขึ้นบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ขบกัดทำร้ายในช่วงนี้ นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ควรให้การส นับสนุนกระสอบทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำในเขตชุมชน/พื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น พื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมจัดกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ดูแลความเรียบร้อย ป้องกันมิจฉาชีพ ลักขโมยทรัพย์สินของราษฎร ที่อพยพไปยังที่ปลอดภัย และให้จัดแพทย์ พยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมดูแลสุขภาพอนามัยราษฎร ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ควรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต และหากพบเห็นสิ่งก่อสร้าง วัชพืช/สิ่งที่อาจปิดกั้นหรือกีดขวางทางน้ำไหล หรือจุดที่เสี่ยงต่อการพังทลายของแนวกระสอบทราบที่คันกั้นน้ำ ให้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัดทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้หากเกิดสถานการณ์วิกฤต หรือได้รับการร้องขอจากราษฎรในพื้นที่ใด ให้ผู้อำนวยการท้องถิ่น ผู้อำนวยการอำเภอนั้นๆ เข้าให้การช่วยเหลือราษฎร โดยทันที พร้อมรายงานผู้อำนวยการจังหวัดทราบ และหากเกิดขีดความสามารถ ในการช่วยเหลือให้แจ้งผู้อำนวยการจังหวัดทราบโดยทันที เพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือต่อไป หรือแจ้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0-3434-0230, 0-3434-0241(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode