กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> รับสมัครงาน
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา

วันที่ 12 ม.ค. 2559 )
สภากาชาดไทย
 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

รับสมัครบุคคล

*****************

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน เป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2. เจ้าหน้าที่รีดพิษงู สวนงู เสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี หากมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ระบบฟาร์มและมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงูโดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจกรรมการจัดหารายได้และระบบข้อมูล สำนักงานจัดหารายได้ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านการตลาด อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์การบริหารงานการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางการพยาบาล เพศหญิง อายุ 22-40 ปี ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

5. นักเทคนิคการแพทย์ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี

6. เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

7. เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบริหารงานทั่วไปและการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ Download ใบสมัครได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ "สมัครงาน” หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://jobtrc.redcross.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ **ทุกตำแหน่งต้องปลดพันธะทางทหารแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2256-4054 และ 089-938-9155

***************

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

รับสมัครงาน

*****************

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ค่าสมัครสอบ 150 บาท **หมดเขตรับสมัคร 22 มกราคม 2559

2. เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางเภสัชศาสตร์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์เคมี ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ค่าสมัครสอบ 150 บาท **หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2559

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) กรุงเทพฯ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ค่าสมัครสอบ 100 บาท **หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2559

 

                   ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงาน  บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306

************

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode