กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
กรมการข้าวแนะชาวนาดูแลข้าวหลังน้ำท่วม

วันที่ 3 ต.ค. 2554 )
 
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกซุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้บ้านเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นกรมการข้าวได้เร่งให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ประสบภัย เข้าไปประเมินและสำรวจความเสียหาย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัย โดยแบ่งเป็นพื้นที่นาที่สามารถกลับมาฟื้นฟูได้ และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง และจะนำข้อมูลที่ได้รายงานไปยังคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด เพื่ออนุมัติเงินงบกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยเกษตรกรจะได้รับชดเชย ไร่ละ 606 บาท ทั้งนี้ กรมการข้าวได้ให้คำแนะนำเกษตรกรในการชะลอความเสียหายของข้าวระยะสุกแก่ในแปลงนา เนื่องจากสภาพฝนตกหรือน้ำท่วม ดังนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวระยะที่เหมาะสมก็คือ ระยะพลับพลึง ประมาณ 28-30 วัน หรือ 4 สัปดาห์ หลังข้าวออกดอก 80% จะทำให้ได้ผลผลิตและคุณภาพข้าวดีที่สุด แต่ในสภาวะที่มีฝนตกชุก และมีสภาพน้ำท่วมขัง เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวข้าวเร็วขึ้นที่ระยะ 21 วัน หลังข้าวออกดอก 80% โดยสามารถปฏิบัติได้ 2 ลักษณะ คือ 1. การใช้รถเกี่ยวนวด เมล็ดข้าวที่ได้จะมีความชื้นสูง(มากกว่า 25%) ให้รีบนำไปลดความชื้นทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความเสียหายจากเชื้อรา และจุลินทรีย์ต่างๆ โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการหรือโรงสี เพื่อดำเนินการลดความชื้นตามวิธีการที่ถูกต้องต่อไป เช่น การใช้เครื่องอบ หรือการตากลาน เพื่อลดความชื้นข้าวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย(ประมาณ 14 – 15%) หากเกษตรกรไม่สามารถจำหน่ายได้ทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ควรนำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาผึ่งตากลดความชื้น โดยเกลี่ยให้มีความหนา 5 – 10 เซนติเมตร และพลิกกลับทุกๆ 1 – 2 ชั่วโมง หากพื้นที่ตากมีจำกัด สามารถเพิ่มความหนาของข้าวในการตาก แต่ต้องพลิกกลับให้บ่อยครั้งขึ้น และควรระมัดระวังไม่ให้ข้าวโดนฝนซ้ำอีก 2. การเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน กรณีข้าวถูกน้ำท่วมขังในระยะสุกแก่ ไม่สามารถใช้รถเกี่ยวนวดได้ ให้เก็บเกี่ยวข้าวด้วยเคียว แล้วนำข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ มัดเป็นฟ่อนนำไปตากแขวนราว การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยชะลอการเสื่อมคุณภาพของข้าวเนื่องจากการตากแบบแขวนราว จะทำให้เกิดการระบายถ่ายเทของอากาศภายในฟ่อนข้าวได้ดี และหากมีฝนตกน้ำฝนจะหยดลงสู่พื้นดิน ไม่ถูกดูดซับหรือขังอยู่ในฟ่อนข้าว ให้ทำการนวดเมื่อสามารถกระทำได้ แล้วลดความชื้นให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยอีกครั้ง หากเกษตรกรที่มีข้อสงสัยในการลดความชื้นข้าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว โทร 02-5797892 หรือ E-mail: brrd@brrd.mail.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode