กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
จัดหางานนครปฐม “เยียวยา” คนหางานพื้นที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 3 ต.ค. 2554 )
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมออกหน่วยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม โดยมอบถุงยังชีพ ยาสามัญประจำบ้านบรรเทาความเดือดร้อน การจ้างงานเร่งด่วน การฝึกอาชีพและหน่วยบริการซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพได้หลังจากน้ำลด นายสุวรรณ์ ดวงตา จัดหางานจังหวัดนครปฐม เผยว่า กระทรวงแรงงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันออกหน่วยให้บริการประชาชนผู้ประสบอุทกภัยผ่านโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ มุ่งให้แรงงานมีรายได้ในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัวเป็นการชั่วคราว พร้อมสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำเขตตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพื้นที่ เสียหายทั้ง 4 อำเภอ คือ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอดอนตูม โดยมีบริการรถเคลื่อนที่เข้าไปยังหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคให้แก่ประชาชนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งมีหน่วยบริการซ่อมเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้านการเกษตร การให้บริการจ้างงานเร่งด่วน ลงทะเบียนผู้ว่างงาน และการเพิ่มรายได้จากการฝึกอาชีพอีกด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือในภารกิจของกระทรวงแรงงานขอให้โทรศัพท์มาที่ 034-250861-2 ต่อ 11-13 จะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode