กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 6 ม.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 1173 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

              นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อํานวยการสํานักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย นําคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากสํานักงานยุวกาชาด เข้าสวัสดี ปีใหม่ ๒๕๕๙ และมอบของที่ระลึก นายอภินันท์จันทรังษีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจรูญ ไชยศร และนายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
               อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การปฏิบัติงานของ สภากาชาดไทย เป็นเรื่องที่สําคัญที่กรมประชาสัมพันธ์จะได้ระดมสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อ ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกาชาด
               กรมประชาสัมพันธ์ได้สนับสนุนและใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุโทรทัศน์สถานี วิทยุกระจายเสียง สื่อบุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในการเผยแพร่การทํางานของสภากาชาดไทย เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ จะทําให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือของสภากาชาดไทยได้ อย่างทั่วถึงและกว้างขวาง
               สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความลําบากทุกข์ยากใน กิจกรรมต่างๆ และเป็นองค์กรที่มีการดําเนินการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการดําเนินการในรูปแบบสากลทั่วโลก คือมีกิจกรรม รณรงค์ปฏิบัติและดําเนินการ เพื่อสร้าง ความสุขให้กับผู้ที่ลําบากทุกข์ยาก กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ปัญหาผู้เดือดร้อนจากสภาวะ สงคราม ปัญหาผู้ที่เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆ การทํางานของกาชาดเป็นเรื่องของจิตอาสาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode