กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานแถลงข่าวศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย กระทรวงมหาดไทย (ศสช./ข่าว)

วันที่ 5 ม.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบหมายจาก นายอภินันท์จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าวศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ มีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนหน่วยงานกระทรวงกลาโหม ผู้แทนตํารวจ ผู้แทนกระทรวงสาธรณสุข และหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัดเข้าร่วมงานประชุมและแถลงข่าว รวมถึง teleconference ไปยังศาลากลางจังหวัด ๗๖ จังหวัด และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
               ในปี๒๕๕๙ ยอดผู้เสียชีวิต ๗ วันอันตรายตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๔ มกราคม๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ โดยปี๒๕๕๘ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดในช่วงเวลา ๗ วัน จํานวน ๓๔๑ ราย ปี๒๕๕๙ มีผู้เสียชีวิต ๓๘๐ ราย อุบัติเหตุส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากการขับยานพาหนะด้วยความเร็วจนไม่สามารถที่จะควบคุมยานพาหนะได้ทางทหารผู้แทนกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การที่ยึดรถผู้ที่เมาและขับในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตราย เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยทางราชการมีความปรารถนาดีไม่มีมาตรการที่จะทําให้ประชาชนเกิดความไม่สะดวกแต่ประการใด เมื่อเสร็จสิ้นช่วงเวลาดังกล่าว สามารถรับยานพาหนะคืนได้
               นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าว teleconference ไปยังผู้ว่าราชการ จังหวัดทุกจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า กรมประชาสัมพันธ์มีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ สื่อกรม ประชาสัมพันธ์วิทยุ โทรทัศน์และสื่อนิวมีเดียต่างๆ และประสานสื่อมวลชุนทุกแขนง เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนด้วยความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode