กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 4 ม.ค. 2559 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โดยนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมคารวะขอพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาคารกรมประชาสัมพันธ์
                อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นสื่อที่มีความทันสมัยที่สุดของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน มีเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้รับชม และผู้ที่เป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักถึงการทำงาน เนื่องจากการทำงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศสช. มีจำนวนบุคลากรไม่มาก การ ดูแลปกป้องระบบไอทีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นระบบใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข่าวสารต่างๆ ของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การปกป้องระบบจึงเป็นการรักษาความปลอดภัยระบบไอที เป็นเรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญเพื่อสอดรับกับ สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน
               นายนรกิจ ศรัทธา ผอ.ศสช. กล่าวเพิ่มเติม เนื่องจากปีใหม่ เป็นประเพณีที่ผู้น้อยมีโอกาสได้เข้าคารวะผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาต่อผู้บังคับบัญชา ซี่งกรมประชาสัมพันธ์มีหน่วยงานหลายหน่วยที่เข้าขอพรต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุด นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode