กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ปภ.กำชับ 36 จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลจ่ายเงิน 5,000 บาท ให้สอดคล้องความเสียหายจริง

วันที่ 30 ก.ย. 2554 )
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน 36 จังหวัดที่ได้รับการอนุมัติเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทรอบสอง ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทในรอบแรกแล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้อีก นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท แก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 23 กันยายน 2554 ในพื้นที่ 36 จังหวัด รวม 334,039 ครัวเรือน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานให้จังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบแรกและมีรายชื่อครัวเรือนที่ได้รับเงินในรอบนี้ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยอย่างละเอียด โดยนำฐานข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบแรกและภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA รวมถึงการลงสำรวจข้อมูลจริงในพื้นที่มาประกอบการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ส่วนจังหวัดที่มีสิทธิ์ ได้รับเงินตามกรอบอนุมัติในรอบนี้ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด สำหรับประชาชนที่มีรายชื่อได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทในรอบแรกแล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้อีก///////////0-2243-0674 0-2243-2200
www.disaster.go.thเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode