กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 30 ธ.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้าคารวะขอพรปีใหม่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจรูญ ไชยศร นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารสํานักกองกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมขอพร ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านสี่เสาเทเวศร์ ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นําคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้ารับพรปีใหม่จากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นธรรมเนียมของประเทศไทย ตั้งแต่อดีต ข้าราชการทหาร ตํารวจและข้าราชการพลเรือนเข้าขอพรจากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นแบบอย่างที่ข้าราชการรุ่นใหม่จะได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ของบ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศและมีความดีงามเป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode