กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าขอพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี(ศสช./ข่าว)

วันที่ 30 ธ.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์เข้าขอพรปีใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจรูญ ไชยศร นายจําลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารสํานักกองกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมขอพร ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
               นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวให้พรว่า ขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยการทํางานของรัฐบาลส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จนั้น เกิดขึ้นจากการทํางานของกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและนําความปรารถนาดีของรัฐบาลไปสู่ประชาชน ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีและให้ความร่วมมือในการทํางานของคณะรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีการทํางานในยุคนี้จําเป็นที่จะต้องมีความมุ่งมั่นและนําเอาสิ่งที่รัฐบาลทํานําเสนอผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากที่สุด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมรับและกล่าวว่า ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองการทํางานของรัฐบาลอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode