กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> ธุรกิจ
ปตท. ผนึกพลังรัฐวิสาหกิจ ลงนามตั้งภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการด้านความมั่นคง

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 )
 
ปตท. ผนึกพลังรัฐวิสาหกิจ ลงนามตั้งภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลบริหารจัดการด้านความมั่นคง

นายพิพิธ หงษ์จินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท . จำกัด (มหาชน) เป็นประธานใน "พิธีลงนามโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านการรักษาความปลอดภัย” ระหว่าง 7 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ระบบการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการศึกษาดูงานระหว่างกัน ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สร้างมาตรฐานใหม่ในความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจหลักในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย ฝ่ายความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา โดยภาคีจะมีการประชุมเจรจากรอบความร่วมมือด้านการรักษาความปลอดภัยในหลายมิติ เพื่อมุ่งสู่การสร้างมาตรฐานในระดับเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานยิ่งขึ้น
"การร่วมกำหนดแนวทางและเป้าหมายด้านความปลอดภัยของแต่ละองค์กร จะเป็นรากฐานที่ช่วยสร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชน สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ รวมทั้งส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น” นายพิพิธ กล่าวเสริม


-----------------------------------


โทรศัพท์ 02-537 3277 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 02-537 2171 วันที่ 21 ธันวาคม 2558เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode