กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
พม. จัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 689 คน)
 
พม. จัดการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ได้กำหนดมีการจัดกิจกรรมการประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรี กระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบควร และสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ จังหวัดละ 33,575 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด จัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด และของความร่วมมือจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการพิจารณาประเด็นความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกชุมชนไร้ความรุนแรง โดยอาศัยการบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อเสนอในการจัดประชุมสมัชชาระดับจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ต่อไป
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode