กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 124/2558 กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี จำนวน 3 รุ่น

วันที่ 18 ธ.ค. 2558 )
 

กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี จำนวน 3 รุ่น

 

          กรมเจ้าท่า จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี รุ่นที่ 20 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสยามเบย์ซอร์พัทยา อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเขื่อนอุบลรัตน์วารี วัลเล่ย์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และรุ่นที่ 22 ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมพรีเมี่ยมเพลส อำเภอเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีผู้เข้าอบรมจำนวนรุ่นละ 150 คน

กรมเจ้าท่ามีแนวคิดสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มเป้าหมาย และขยายวัตถุประสงค์ นำเครือข่าย    ออกไปสู่ภาคประชาชน หรือองค์กรต่างๆ สู่แนวทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมเจ้าท่า    ตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันกับภารกิจที่จะมอบหมายให้เป็นเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ        โดยขยายเครือข่ายขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทุกสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค.เครือข่ายอาสาวารีเป็นกลุ่มประชาชน    หรือกลุ่มองค์กรที่อยู่ประจำถิ่นเข้ามาเป็นเครือข่ายกับกรมเจ้าท่า เพื่อประสานการทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยอันอาจเกิดจากการใช้เรือและท่าเทียบเรือ และการสัญจรทางน้ำโดยทั่วไป การแจ้งเหตุเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำ การกระทำ              สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ กรมเจ้าท่า จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การร่วมแรง ร่วมใจและเสียสละของกลุ่มประชาชน อันเป็นพื้นฐานของงานเครือข่ายอาสาวารี

กรมเจ้าท่า ได้จัดโครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดมาแล้ว 19 รุ่น คือ รุ่นที่ ๑ เครือข่ายกรุงเทพมหานคร , รุ่นที่ ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม , รุ่นที่ ๓ จังหวัดชลบุรี, รุ่นที่ 4 จังหวัดลำปาง, รุ่นที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี, รุ่นที่ 6 เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี, รุ่นที่ 7 จังหวัดตราด, รุ่นที่ 8 จังหวัดพิษณุโลก, รุ่นที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, รุ่นที่ 10 จังหวัดหนองคาย, รุ่นที่ 11 จังหวัดนนทบุรี, รุ่นที่ 12 จังหวัดนครพนม, รุ่นที่ 13 จังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่ 14 จังหวัดพังงา, รุ่นที่ 15 จังหวัดอุตรดิตถ์, รุ่นที่ 16 จังหวัดสมุทรปราการ, รุ่นที่ 17 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                รุ่นที่ 18  จังหวัดนครศรีธรรมราช, รุ่นที่ 19 จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งหมด จำนวน 3,108 คน

โครงการอบรมเครือข่ายอาสาวารี เป็นการอบรมความรู้เบื้องต้นให้กับเครือข่ายอาสาวารีพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสมุทรสาคร โดยจะมีกิจกรรมปลูกฝังความเป็นอาสาสมัครจิตสาธารณะการเสียสละทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หวงแหนและเป็นตัวแทน "เจ้าท่า” ในการปกปักรักษาแหล่งน้ำอันเป็นสาธารณสมบัติของชาติที่อยู่ในความดูแลของ "เจ้าท่า” การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ภารกิจของกรมเจ้าท่าที่เชื่อมโยงกับอำนาจ               หน้าที่ของเจ้าท่าภูมิภาคและเจ้าท่าสาขา นำเข้าสู่อาสาวารีและเครือข่ายอาสาวารี ความก้าวหน้าของเครือข่ายอาสาวารี บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาวารี ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มาตรการความปลอดภัย                        ในการสัญจรทางน้ำและข่ายการสื่อสารอันเป็นความจำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพและการนำส่งผู้ป่วย  

สำหรับผู้สนใจสมัครเป็นเครือข่ายอาสาวารี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ส่วนตรวจการเดินเรือ โทรศัพท์ ๐ 2๒๓๓ 0๔๓๗ , 0 2233 1311-8 ต่อ ๓๐๘ , 30๙ , ๒๒๙ หรือ    สายด่วน ๑๑๙๙

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  18 ธันวาคม 2558
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode