กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมคณะทำงานความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบาง

วันที่ 14 ธ.ค. 2558 )
 


            ที่ห้องชัยพฤกษ์  โรงแรมเลยพาเลส อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   มีการประชุมคณะทำงานความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว    มีนายเสน่ห์  นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นหัวหน้าคณะฝ่าย  จ.เลย และแขวงหลวงพระบาง มี ท่านสุลิสัก  พรมมาลี หัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงหลวงพระบาง เป็นหัวหน้าคณะ ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและคณะ ได้เดินทางไปเยือน ท่านคำขัน  จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบาง และได้มีการหารือร่วมกัน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ระหว่างจังหวัดเลยกับแขวงหลวงพระบาง ที่จะสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดเลย กับ แขวงหลวงพระบาง ให้ดียิ่งขึ้น

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมในระดับคณะทำงาน เพื่อร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย แขวงหลวงพระบาง จะนำเสนอกิจกรรมและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในงาน " กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย " ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจังหวัดเลย จะนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ในเทศกาลบุญออกพรรษาแขวงหลวงพระบาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

นอกจากนี้จะได้มีการร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงและขยายไปสู่ระดับประเทศ เช่น เส้นทางการบิน , กิจกรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC , การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอาณาจักรล้านช้าง  เป็นต้น

ท่านสุลิสัก  พรมมาลี หัวหน้าคณะแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า แขวงหลวงพระบาง มีสถิตินักท่องเที่ยวปีละกว่า  ๖๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  ส่วนจังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า  ๑.๕ ล้านคน แม้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่หากทั้งสองฝ่ายมีแผนความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน จะสามารถแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode