กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 23 พ.ย. 2558 )
 
เช้าวันนี้ (๒๓ พย.๕๘) ที่ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของจังหวัดเลย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ในรอบเดือนที่ผ่านมา ทั้งการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง ได้เงินเพื่อจัดสร้างเสนาสนะแก่พระภิกษุสามเณร กว่า ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท และร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ และชุมชนที่อยู่อาศัย สร้างบรรยากาศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเลย และขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการซ่อมสร้าง ปรับปรุง สิ่งสาธารณูปโภค และ โครงการแก้ไขปัญหาและกระตุ้นสภาวะเศรษฐกิจ เช่น โครงการตำบลละ ๕ ล้านบาท โครงการหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนแก้ไขปัญหา และกระตุ้นเศรษฐกิจ อันเนื่องจากความปัญหาความแห้งแล้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกมาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในกิจกรรม " ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad " ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเชิญชวนประชาชนออกมาร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานในเส้นทางสิริมงคล อำเภอเมืองเลย ถึง อำเภอวังสะพุง ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร หรือออกมาร่วมให้กำลังใจ หรือเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ถวายพระพร เมื่อขบวนรถอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เคลื่อนผ่านได้ตลอดเส้นทาง.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode