กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลย สัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พ.ย. 2558 )
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสัมมนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชน เช้าวันนี้ (๒๓ พย.๕๘) ที่หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและชุมชนเมือง ที่หนาแน่นมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษาความสะอาดพื้นที่ ทั้งพื้นที่สาธารณะ และที่อยู่อาศัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงได้จัดทำ โครงการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดเลย โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย หลักการ และแนวทางบริหารจัดการขยะ การเสวนาร่วมแสดงความคิดเห็น และการบูรณาการศักยภาพชุมชนต้นแบบการจัดขยะ และการจัดการความรู้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา จำนวน ๖๐๐ คน ซึ่งจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมมนา ไปขยายผลเป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วม และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในชุมชนทุกระดับ ให้แพร่ขยาย สามารถลดผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจังหวัดเลย ให้เป็นเมืองสะอาด เมืองน่าอยู่ และเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน อย่างยั่งยืนตลอดไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวกับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่า จังหวัดเลยได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการขยะ เพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง อย่างชัดเจน ทั้งมาตรการบริหารจัดการขยะ โดยการจัดเก็บ ทำลาย , มาตรการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการรณรงค์ลดการสร้างขยะ การทิ้งขยะให้ถูกสถานที่และวิธีการ และมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยการตรวจและจับกุม ดำเนินคดี รวมทั้งการจัดการประกวดชุมชน/หมู่บ้านสะอาด และจากการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน สภาพพื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว ถนนหนทาง และชุมชนต่างๆ มีความสะอาดมากขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดเลยจะประกาศตัวเป็น " หนึ่งในจังหวัดที่สะอาดที่สุดในประเทศไทย " และจะรณรงค์สร้างความรู้สึกให้ทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาดบ้านเมืองอย่างยั่งยืนตลอดไป.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode