กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประธายคณะกรรมาธิการการเมืองรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณราจักรไทย

วันที่ 23 พ.ย. 2558 )
 

ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

           ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง และคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเลือกตั้งและระบบการเลือกตั้ง  เพื่อประมวลความคิดเห็นเสนอสภานิติบัญญัติ

           ในวันนี้ ( 23 พย.2558) เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายกล้าณรงค์ จันทึก ประธานคณะกรรมาธิการเมือง  สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว 2558  โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม พร้อมหัวหน้า ส่วนราชการ นายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ซี่งหลังจากรับฟังความคืดเห็นประเด็นต่างๆ ระยะเวลา 6 เดือน ร่างแรกภายใน มกราคม 2559 และรับฟังคามคิดเห็นของประชาชน ก่อนการเลือกตั้งในเดือนกรกฏาคม 2560   การออกมาครั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร กาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น  4 ภารกิจที่ดำเนิการ คือ  สนช. รัฐบาลทำอะไรมาบ้าง กรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการการเมือง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและองค์กรอิสระปฏิบัติได้ถูกต้อง   ปัจจุบันสนช.ได้พิจารณากฎหมายผ่าน 170 ฉบับ เป็นหน้าที่หลักของ สนช. และการตั้งกระทู้สะท้อนความคิดเห็นและความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่รัฐบาล ส่วนผลงานรับาลที่ผ่านมา การปราบปรามการคอรับชั่น ตามคำสั่งคสช.ที่ 69/2557  การทวงคืนผืนป่าธรรมชาติเป็นต้น คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญยังเสนอให้มีการเลือกตั้ง สส. ที่มาสส.500 คน เป็นสส.เขต 350 ปาติ้ลิส 150 คน วิธีการเลือกตั้ง หย่อนบัตรใบเดียวเลือกตั้ง สส.และพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคขนาดกลางและเล็กได้จำนวน สส.เพิ่มขึ้น  ที่มาสว.การสรรหา 100 % ที่มาของนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการปฏิรูปและปรองดอง เรื่องท้องถิ่น แต่ต้องรอรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมาธิการการเมือง เสนอให้คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจาณาอีกยังไม่ได้ข้อยุติ  ส่วนประเด็นคำถามของจังหวัดขอนแก่น ทางเทศบาลนครขอนแก่นสอบถาม 3 ประเด็นคือ เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบของ สตง การตีความของท้อถิ่นไม่ตรงกับสตง. การสื่อสารไม่รวดเร็วไม่อย่างให้ สตง.คอยตรวจสอบ อยากให้เป็นหน่วยงานแนะนำให้ท้องถิ่นดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง  อย่างประเด็น โครงการบึงแก่นนคร   การซ่อมกล้อง CCTV ที่ชำรุด ทางอำเภอเสนอเรื่องการปั้นพยานหรือการกระจายอำนาจการสืบสวนสอบสวนระหว่างตำรวจกับเจ้าหน้าที่ปกครอง หรือการที่ตำรวจขอนแก่นได้รับการร้องเรียนเรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมประเด็นการสืบสวนสอบสวน และตำรวจจราจร   และข่าวดีจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้แจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงาน อปท.ดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จำนวน  รางวัล ประกอบด้วย ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านไผ่ได้รับรางวัลท้อถิ่นดีเด่น หนึ่งใน 23 แห่งทั่วประเทศ     ด้านประธานคณะกรรมาธิการการเมือง กล่าวว่า จะประมวลความคิดเห็นทั้งหมดไปนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ ต่อไป

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode