กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ชลบุรี จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 2756 คน)
 
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชน ทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่า ความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรขอพระองค์ ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของประเทศสืบมาจนปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึไว้เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย และเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยทีจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งฝนหลวง สำหรับจังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "พระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้นในวันนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ได้แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนได้จัดแสดงนิทรรศการ พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยได้รับรู้ และซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทุ่งเทพระวรกายเพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่าง อเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยในโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไป นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตำพระวรกายในการทรวงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วทุกภาคของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์คิดค้น วิจัยและพัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อเกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระจริยธรรมที่ล้ำเลิศยิ่ง ในพระเมตตาธิคุณอย่างมิรู้เสื่อมคลาย
 
ปริญญา/ข่าว/ภาพเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode