กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว วันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๖ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 18 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 749 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติและสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่๓๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ.กรมประชาสัมพันธ์ มีการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติของเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และมีนักร้องชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรม 
               สำหรับในปีนี้ มีการคัดเลือกพ่อตัวอย่าง จำนวน ๔๐๑ คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นพ่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติอันประเสริฐ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา องค์พระมหากษัตริย์ มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป (ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่) มีภรรยาคนเดียว จำนวนบุตร-ธิดา ไม่จำกัด เป็นครอบครัวที่อยู่ร่วมกันมาอย่างสันติ ไม่แตกแยก ส่งบุตร-ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง บุตร-ธิดาประกอบอาชีพสุจริต เป็นผู้มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมอันดี ประกอบสัมมาชีพโดยสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่เป็นผู้มัวเมาการพนัน และลุ่มหลงในอบายมุข ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นผู้ที่ครองตนได้อย่างเหมาะสมมาตลอดชีวิต สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทขนส่ง จำกัด ได้มอบบัตรโดยสารรถปรับอากาศ ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้อย่างสะดวก ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพฯเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode