กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD (ศสช./ข่าว)

วันที่ 17 พ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 919 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดการประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD โดย พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะประธานคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประธานในที่ประชุม มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์เปนผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
               การประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD การจัดกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ เพื่อชี้แจงและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับระบบการลงเบียนออนไลน์และการแจกจ่ายบัตรประจําตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม กําหนดการรับของพระราชทาน และบัตรประจําตัวนักปั่นจักรยานพร้อมบัตรประจํา จักรยาน สําหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ในวันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ) ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยให้นําหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย บัตรประชาชนและหลักฐานการลงทะเบียน เช่น ใบพิมพ์หลักฐานการลงทะเบียน หรือข้อความผ่าน SMS ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับของพระราชทาน และบัตรประจําตัวนักปั่นจักรยาน พร้อมบัตรประจําจักรยาน ขอให้ท่านเดินทางมารับตามวันและเวลาที่ได้กําหนด ที่ได้ระบุไว้ในหลักฐานการลงทะเบียน หรือ SMS ที่แจ้งไป
               เพื่อความสะดวกในการเดินทางมารับสิ่งของพระราชทาน และบัตรประจําตัวนักปั่นจักรยานพร้อมบัตรประจําจักรยาน ควรเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถโดยสารประจําทาง ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นํารถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานเข้ามาในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๑๒๒ หรือ www.bikefordad2015.com
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode