กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธกส.ขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยังยืน

วันที่ 17 พ.ย. 2558 )
 

ธกส.จังหวัดขอนแก่น รวมพลังภาคีเครือข่ายส่งเสริมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังนา แก้ปัญหาภัยแล้ง

            ธกส.จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกรหลังฤดูการทำนาแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกันระหว่างส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น

            วันนี้( 17 พย. 2558) เวลา 15.00 น ณห้องประชุม ชั้น 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกรหลังฤดูการทำนาแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ร่วมกันระหว่างส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ธกส.ขอนแก่น สหกรณ์การเกษตรเพือการตลาดลูกค้า ธกส.ขอนแก่น จำกัด(สกต.ขอนแก่น)  นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พันเอก ไมตรี บุตรชา รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ร่วมเป็นสักขีพยาน

             นายธนู โตสัจจะ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ธกส.ขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ภาคเอกขนจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพและรายได้เกษตรกรหลังฤดูการทำนาแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาข้าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว โดยการอาศัยการใช้น้ำบาดาลเป็นหลัก และเชื่อมโยงตลาดผลผลิต กับบริษัทกรุงเทพโปรดิ้วส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังฤดูการทำนา และการใช้พื้นที่การเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพื้นที่เกษตรกรที่มีศักยภาพสามารถนำแหล่งน้ำใต้ดินมาใช้จำนวน 1,000,000 ไร่ ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 ให้เกษตรกรพัฒนาระบบการผลิตหรือปรับปรุงระบบน้ำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนเหมาะสมกับพื้นที่ทางการเกษตรโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงแหล่งน้ำจากธรรมชาติโดยตรง

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

              
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode