กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพขอนแก่น

วันที่ 17 พ.ย. 2558 )
 

การประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ฟื้นฟูจังหวัดขอนแก่น

         ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินโครงการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ฟื้นฟูจังหวัดขอนแก่น

          วันนี้ ( 17 พย.2558) เวลา 10.00 น ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จัดการประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ฟื้นฟูจังหวัดขอนแก่น นางอดาพร สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าเพื่อประชาสัมพันธ์งานและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผลงานผู้ฟื้นฟูจังหวัดขอนแก่น และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น กับสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้มีสิทธิได้รับบริการ เป็นลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและผู้ประกันตนที่ประสบทุพพลภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจำวัน ไม่ติดนาเสพติดและเป็นโรคเรื้องรัง โรคติดต่อร้ายแรง อายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดความรู้ บริการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การเข้าทำงาน เตรียมพร้อมทำงาน  3-4 เดือน งานสำนักงาน งานซีลสกรีนและกัดกระจก งานสิ่งประดิษฐ์ งานตัดเย็บเบื้องต้น งานไม้ งานซ่อมรถจักรยาน งานโลหะ การฝึกอาชีพ  4-12 เดือน กว่า 15 สาขาอาชีพและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม และบริการอื่นๆ  โดยมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานติดต่อบริการได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 37 หมูที่ 1 ตำบล

ดคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.043370590-2หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น style='font-size:16.0pt;font-family:"TH SarabunIT๙","sans-serif"'>ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode