กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย

วันที่ 17 พ.ย. 2558 )
 

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)ของประเทศไทยเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

           กรมทางหลวงจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)ของประเทศไทย แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหลักของภูมิภาค และเป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระต้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค ที่สำคัญเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมและช่วยเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           วันนี้ (17 พย.2558)เวลา 09.00 น ณห้องศรีจันทร์บอลรูม  โรงแรมเจริญธานี อ.เมืองจังหวัดขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ภายใต้โครงการศึกษาการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองของประเทศไทยเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการความสำคัญของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแต่ละเส้นทางให้ผู้สนใจทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรธุรกิจเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนภาคประชาชนสื่อมวลชนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 200 คน ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี ระหว่างพ.ศ. 2560-2579 รวมทั้งสิ้น 21 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 6,612 กิโลเมตร แบ่งเป็นภาคเหนือ 3 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สายทางภาคกลาง-ภาคตะวันออกรวม 15 เส้นทาง และภาคใต้ 3 เส้นทาง สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เส้นทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเลยหมายเลข M6 1สายบางประอิน-หนองคาย ระยะทาง 540 กิโลเมตรทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเลยหมายเลข M3 สายสุรินทร์-บึงกาฬ ระยะทาง 465 กิโลเมตรทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเลยหมายเลข M2 สายตาก-มุกดาหาร ระยะทาง 704 กิดลเมตร และ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเลยหมายเลข M4 สายนครสวรรค์-อุบลราชธานีระยะทาง 610กิโลเมตร ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเป็นรูปตารางเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของภูมิภาค และเชื่อมโยงแหล่งเศรษฐกิจในประเทศ ระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านด่านชายแดน  แบ่งเบาปริมาณการจราจรบนทางหลวงหลักของภูมิภาค และเป็นปัจจัยสำคัญช่วยกระต้นการท่องเที่ยวในภูมิภาค ที่สำคัญเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมและช่วยเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode