กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
EGA รับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง ต่อ ร่างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย (ศสช./ข่าว)

วันที่ 12 พ.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน สรอ. จัดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ในวงกว้าง (Public Hearing) ต่อ "(ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ ภาครัฐ (Government Cloud Security Standards)” โดย ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ ผู้อํานวยการโครงการจัดทํามาตรฐานฯ เป็นวิทยากร มีหน่วยงานราชการระดับกระทรวง กรม ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ "(ร่าง) มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องซาลอน เอ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
               การสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญต่อทิศทางของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน Digital business ให้สามารถบริการสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายมากขึ้น โดยใช้ cloud computing เป็นเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนสาธารณูปโภคทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ในอนาคตทุกหน่วยงานจะต้องใช้ร่วมกัน ทางสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะ ให้บริการต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางภาครัฐในการให้บริการประชาชนในลักษณะของ Government channel ประกอบด้วย ๑. ช่องทางคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทางเว็บไซต์๒. มือถือหรือแท็บเล็ต Mobile device ๓. ระบบคีออส เพื่อบริการประชาชนที่ไม่มีอุปกรณ์มือถือ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้เช่นกัน
               ภาครัฐมีการใช้ cloud computing ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ โดยทํางานร่วมกับภาคเอกชน ทําให้มีการบริการมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนของความมั่นคงปลอดภัย ทางสํานักงาน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรับรอง iso ๒๗๐๐๑ ตั้งแต่ปี๒๕๕๗ จึงสร้างความมั่นใจและทําให้มีมาตรฐาน มากขึ้น ทําให้การพัฒนาระบบ cloud ภาครัฐ มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode