กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม BikeForDad ครั้งที่ ๒ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 4 พ.ย. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดการประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad ครั้งที่ ๒ โดย พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กทม.
               ประธานคณะทํางานฯ เปิดเผยว่า การรับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้แก่ เข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน เสื้อพระราชทาน และสายรัดข้อมือพระราชทาน ให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้ารับได้ที่สนามศุภชลาศัย ตามข้อมูลวันและเวลาที่กําหนดในบัตรประจําตัวผู้ลงทะเบียน ให้ผู้ลงทะเบียนนําหลักฐานที่ทางราชการออกให้และบัตรประจําตัวผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลวันเวลา มาแสดงตนเพื่อรับสิ่งของพระราชทานตามที่กําหนดในบัตร โดยพิมพ์บัตรประจําตัวผู้ลงทะเบียน ที่ www.bikefordad2015.com หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทร ๑๑๒๒
                ช่วงเวลาการเข้ารับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช้า ๒๕,๐๐๐ คน บ่าย ๒๕,๐๐๐ คน และวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เช้า ๒๕,๐๐๐ คน บ่าย ๒๔,๙๙๙ คน โดยเน้นย้ําให้ผู้ลงทะเบียนมาตามวันเวลาที่กําหนดในบัตรประจําตัวผู้ลงทะเบียน และควรหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะบริเวณดังกล่าว เหมาะสําหรับการใช้รถโดยสารประจําทางเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode