กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike For Dad (ศสช./ข่าว)

วันที่ 30 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1604 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ จัดการประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นประธานการประชุม มีนายนรกิจ ศรัทธา ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ กทม.
               ประธานคณะทํางานฯ เปิดเผยว่า กิจกรรมที่จะเชิญชวนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม คือ การลงทะเบียน โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ www.bikefordad2015.com ซึ่งทางสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดทําระบบลงทะเบียนไว้แล้ว ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เส้นทางจักรยานมีระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร ส่วนของ กทม. ประชาชนที่ร่วมลงทะเบียนจะมีการจัดรูปแบบขบวนจักรยาน ประกอบด้วย ขบวน E1-9 จํานวน ๖๐,๐๐๐ คน และ ขบวน F1-7 จํานวน ๓๙,๙๙๙ คน ส่วนบัตรสําหรับนักปั่นและบัตรประจําจักรยาน คณะกรรมการจัดเตรียมไว้จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ชุด ได้กําหนดวันแจกจ่ายในวันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามศุภชลาศัย กทม. 
               สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ชี้แจงในที่ประชุมว่า ในเรื่องของการจัดทําระบบลงทะเบียนทาง www.bikefordad2015.com เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนคนไทยที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์โดยใช้หมายเลขบัตรประจําตัว ๑๓ หลัก และประชาชนชาวต่างประเทศลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขพาสปอร์ต ผู้ลงทะเบียนใน กทม. ที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ทาง กทม. มีการเปิดให้บริการส่วนของการลงทะเบียนได้ที่สํานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอให้ประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนตามเขตต่างๆ นําบัตรประชาชนติดตัวมาด้วย กรณีไม่มีบัตรประชาชนติดตัวมาทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดําเนินการได้ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ศาลากลางจังหวัด โดยนําบัตรประชาชนไปดําเนินการได้เช่นเดียวกับกทม.

พุทธรัฐ ศสช./ภาพ,ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode