กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 705 คน)
 

        ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียดที่แนบมาดังนี้
1. โครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" คัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เข้าศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ใน 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี
สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการตลาด สาขาการจัดการรัฐกิจ
และสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 500 คน
รายละเอียดโครงการ "โควตา ม.อ. ตรัง" ปีการศึกษา 2559
http://goo.gl/YlMT32
2. โครงการ "ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง"
คัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) เข้าศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ในสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ จำนวน 30 คน
รายละเอียดโครงการ ต้นศิลป์ : ศิลปะการแสดง ปีการศึกษา 2559
http://goo.gl/fvLAh0
3. โครงการ "สถาภูมิ (STABHUMI)" คัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายวิทย์-คณิต เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 60 คน
รายละเอียดโครงการ "สถาภูมิ(STABHUMI)" ปีการศึกษา 2559
http://goo.gl/ai1YPC
4. โครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง
คัดเลือกนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
เข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
และสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 100 คน
รายละเอียดโครงการ "เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง" ปีการศึกษา 2559
http://goo.gl/jcX93I
ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่
http://entrance.trang.psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558
(ยกเว้นโครงการ เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โทร. 075-201-770 และ 075-201-721
ในวันและเวลาราชการ และที่ facebook: งานรับนักศึกษา ม.อ.ตรัง
https://www.facebook.com/admissionpsutrang
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนงลักษณ์ เกตุบุตร
งานทะเบียนและประมวลการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
โทรศัพท์ 0-7520-1770, 081-812-0580
email: nonglak.k@psu.ac.th, registtrang@gmail.comเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode