กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
กรมชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 16 ก.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายฎรงค์กร สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๒ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือบริเวณท้ายเขื่อนภูมิพลเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในเขตจังหวัดตาก กำแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ส่งผลให้ระดับน้ำและปริมาณน้ำลุ่มน้ำปิงและลำน้ำสาขาในเขตจังหวัดกำแพงเพชร มีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยคาดว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์สูงขึ้นประมาณ ๓,๘๐๐ - ๓,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ นี้ ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำที่นครสวรรค์สูงขึ้นอีกประมาณ ๑ เมตร นอกจากนี้ ยังมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน ได้วิเคราะห์และคาดว่า เขื่อนเจ้าพระยาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดในเกณฑ์ประมาณ ๓,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ปริมาณน้ำนี้จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาในเขตจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ต่อเนื่องหลายวัน โดยจะมีระดับน้ำสูงใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๓ จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านเหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมา เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยให้ทำการป้องกันและเสริมกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ พร้อมขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นบนที่สูงหรือที่ปลอดภัยจากน้ำท่วม พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา โดยสามารถสอบถามสถานการณ์น้ำได้ที่ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ ๑๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๔๒๖๕๑๗ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์น้ำรายชั่วโมงที่เว็บไซต์ http://www.hydro-5.com/ และ Face book สำนักชลประทาน ที่ ๑๒เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode