กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นสถาบันการประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 20 ต.ค. 2558 )
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น ๒ สถาบันการประชาสัมพันธ์ 
               สถาบันการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมงานวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๔ ปี ภายใต้แนวคิด "๕๔ ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน" โดยศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันการประชาสัมพันธ์ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณและโล่ มีจำนวน ๙ คน ดังนี้ ๑.นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ๒.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓.นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ๔.นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๕.หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ๖.นาวาอากาศเอก จิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ๗.นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๘.ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบกรมประชาสัมพันธ์ ๙.นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
               ภาคค่ำมีการจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ "ด้วยรักและผูกพัน คืนสังสรรค์ วันสู่เหย้า" ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในแวดวงนักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode