กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรายการวิทยุ “รัฐสภาของเรา” ประจำปี 2554 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 15 ก.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1642 คน)
PKST.

               เช้าวันนี้ (15 ก.ย.54) นางเตือนใจ สินธุวณิก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายกฤษณพร เสริมพานิช ให้เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "รายการวิทยุรัฐสภาของเรา” ประจำปี 2554 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี      โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ปลัดจังหวัดฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มากล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ   จากนั้น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการดำเนินโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ "รัฐสภาของเรา”อันเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมประชาสัมพันธ์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
          การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2554 ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ผู้จัดรายการ และผู้ดำเนินรายการ "รัฐสภาของเรา” ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode