กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดมทุกหน่วยงานสร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำใจและเทคโนโลยี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 15 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1606 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เร่งสร้างการตระหนักรู้และความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็น "สมาร์ท ซิตี้” ระดมองค์การภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบซีซีทีวีในงานสัมมนา Smart Society, Smart Security-สร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำใจและเทคโนโลยี โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายนรกิจ ศรัทธา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานสัมมนา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนมาร่วมงาน ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องจูปิเตอร์ ๑๑-๑๔ อิมแพค เมืองทองธานี
                รัฐบาลมีภารกิจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งถือเป็นรากฐานของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ การะยกระดับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้เป็นประโยชน์และเกิดสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ให้สังคม โดยในปัจจุบันเทคโนโลยีซีซีทีวีเข้ามามีบทบาทในการคลี่คลายเหตุการณ์สำคัญและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ความท้าทายที่สำคัญคือการพัฒนาเทคโนโลยีซีซีทีวีให้ได้มาตรฐานและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เช่น ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) บิ๊กดาต้า (Big Data) และแพลตฟอร์มต่างๆ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอแนวคิด แบ่งปันประสบการณ์และเทคโนโลยี”
              
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้คุณภาพสังคมดีขึ้นและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพยั่งยืน ซึ้งเทคโนโลยีซีซีทีวี อนาไลติกส์ (CCTV Analytic) จะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยขณะเดียวกันจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย สร้างเสริมนวัตกรรมบริการ ลดการนำเข้าซอฟต์แวร์ ผมมีความยินดีที่เห็นการรวมกลุ่มซีซีทีวี คอนซอร์เตียมและความร่วมมือจากพันธมิตรหลายภาคส่วนในการผลักดันเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์สังคมและเศรษฐกิจ สร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีซีซีทีวีให้แก่สังคมไทยผ่านงาน Smart Society, Smart Security-สร้างเมืองให้ปลอดภัยด้วยน้ำใจและเทคโนโลยี
               จากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา ทำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีโดยเฉพาะซีซีทีวี และความร่วมมือของคนในสังคมในการช่วยสืบหาตัวคนร้ายและป้องกันการก่อเหตุ แต่เทคโนโลยียังทำประโยชน์ได้มากกว่านี้หากทุกคนเรียนรู้และร่วมมือกัน งานวันนี้จึงได้เกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายการสร้างเมืองให้เป็นสมาร์ท ซิตี้ ที่ปลอดภัยด้วยพลังสังคม โดยการนำเสนอความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และนโยบายภาครัฐในด้านการสร้างความมั่นคงปลอดภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ซีซีทีวี อนาไลติกส์ในรูปแบบต่างๆ การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ร้ายของทั้งทหารและตำรวจ และแนวคิดของนักวิชาการ เพื่อให้ได้มุมมองครบทุกด้าน
  
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode