กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์ >> ข่าวในพระราชสำนัก >> กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เมืองพัทยา เตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

วันที่ 14 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 4552 คน)
 

เมืองพัทยา เตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา

นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 88 พรรษา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยาทั้ง 11 โรง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เมืองพัทยาร่วมกับจิตตภาวันวิทยาลัยจัดงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 และให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี มีโอกาสร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่บังเกิดอรรถประโยชน์ อันเป็นกุศลอย่างมากมายมหาศาลแก่ผู้บวช ผู้ให้การอุปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้รับสมัครผู้อุปสมบทจำนวน 89 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดจะขึ้นบัญชีสำรองไว้ โดยผู้ที่มีสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาจะได้รับการพิจารณาก่อน
สำหรับหลักเกณฑ์รายละเอียดการรับสมัครผู้อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ มีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
- เป็นชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ไม่สวมหมวก,ไม่สวมใส่แว่นตาดำ,ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์
เมืองพัทยาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ซึ่งในปีนี้มีพิธีทำขวัญนาค โดยอาจารย์ชินกร ไกรราช ผู้ที่สนใจอุปสมบทสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอุปถัมภ์ ผู้อุปสมบท(เจ้าภาพ) กองทุนละ 4,500 บาท หรือบริจาคสมทบ การอุปสมบทเพื่อพระภิกษุเล่าเรียนศึกษาธรรมในระหว่างบวชตามกำลังศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3100 ต่อ 4091
โดยพระภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทในครั้งนี้ จะได้ศึกษาปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกิจตามพระวินัยของสงฆ์โดยออกบิณฑบาตในวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2558 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนพัทยาใต้ จากหมู่บ้านรุ่งแลนด์ – โรงเรียนเมืองพัทยา 8 ส่วนในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนสว่างฟ้า จากโรงเรียน เมืองพัทยา 3 – ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ
ประชาชนท่านใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Pattaya Contact center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode