กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
สรุปสถานการณ์การอุทกภัยของจังหวัดนครปฐมในวันที่ 14 กันยายน 2554 ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเรื่อย

วันที่ 15 ก.ย. 2554 )
 
ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่าสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยของจังหวัดนครปฐมยังคงต้องเฝ้าระวัง ซึ่งได้ประกาศภัยไปแล้ว คือ อำเภอบางเลน, อำเภอนครชัยศรี มีพื้นที่และราษฎรได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้น 15 ตำบล 128 หมู่บ้าน 13,093 คน จำนวน 3,719 ครัวเรือน และความเสียหายในเบื้องต้น ณ วันนี้มีมูลค่า ประมาณ 5,200,000 บาท มีด้านทรัพย์สิน/บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 702 หลัง, ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 12,241 ไร่ บ่อปลา/กุ้ง/ตะพาบ 57 บ่อ และด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ยังเท่าเดิม ถนน 43 สาย สะพาน 1 แห่ง และสถานที่ราชการ 1 แห่ง สำหรับการคาดหมายสถานการณ์และการเฝ้าระวังนั้น สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม รายงานพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดนครปฐม ท้องฟ้ามีเมฆมาก กับจะมีฝนและฝนฟ้าคะนองเกือบทั ่วไป 60% ของพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 -30 กม.ต่อชม. ส่วนทางด้าน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม รายงานว่าสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 14 กันยายน 2554 ดังนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ที่สถานีวัดน้ำบ้านบางการ้อง จังหวัดสุพรรณบุรีระดับน้ำท่าจีน 3.00 เมตร จากระดับตลิ่ง 3.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำเท่ากับตลิ่ง เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ลดลง 0.01 เมตร สถานการณ์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สถานีวัดน้ำบางไทรป่า(T15) ระดับน้ำท่าจีน 2.45 เมตรจากระดับตลิ่ง 2.20 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่า 0.25 เมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เพิ่มขึ้น 0.02 เมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ สถานีวัดน้ำนครชัยศรี(T1)ระดับน้ำท่าจีน 1.97 เมตรจากระดับตลิ่ง 1.70 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำสูงกว่า 0.27 เมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 เพิ่มขึ้น 0.03 เมตร สถานการณ์มีปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ และสถานีวัดน้ำสามพราน(T14) ระดับน้ำท่าจีน 3.64 เมตรจากระดับต ลิ่ง 4.00 เมตร เปรียบเทียบระดับน้ำต่ำกว่า 0.36 เมตร เมื่อเปรียบเทียบจากเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ลดลง 0.02 เมตรสถานการณ์ยังเฝ้าระวังอยู่ นอกจากนี้ปริมาณน้ำที่ไหลบ่ามาจากพื้นที่เกษตรด้านบน(ทุ่งเจ้าเจ็ด-บางยี่หน) ทำให้ระดับน้ำในคลองพระยายรรลือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ต่ำกว่าตลิ่งหรือแนวป้องกันอยู่0.55 เมตร(ระดับตลิ่ง 3.00 น.) ถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกใกล้เคียงกับระดับตลิ่ง จะมีการเปิดบานประตูระบาย เพื่อรับน้ำเข้าพื้นที่เกษตรฝั่งซ้ายของแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน เรื่อยลงมาจนถึงอำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล สำหรับสภาพน้ำท่าในคลองสายสำคัญ ได้แก่ คลองพระยาบันลือ ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.55 เมตร ปิดบานประตูระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีน สูบน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีน ปริมาณน้ำ 14.40ลบ.ม.ต่อวินาที คลองพระพิมล ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.17 เมตร เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนด้วยการสูบน้ำปริมาณ 19.25 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองมหาสวัสดิ์ ระดับน้ำเท่ากับตลิ่ง 0.14 เมตร เริ่มมีปัญหาน้ำท่วมขัง ได้เร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงสู่แม่น้ำท่าจีนด้วยการสูบน้ำปริมาณ 13.75 ลบ.ม.ต่อวินาที และคลองบางภาษี ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 0.12 เมตร ปิดบานระบายด้านติดแม่น้ำท่าจีนและเร่งระบายน้ำในพื้นที่เพาะปลูกลงแม่น้ำท่าจีนด้วยการสูบน้ำปริมาณ 18.00 ลบ.ม.ต่อวินาที และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รายงานความเสียหายเบื้องต้นของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัย ในพื้นที่การเกษตรของอำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล ว่าขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายเพิ่มเป็น 18,907 ไร่ เป็นข้าว จำนวน 17,900 ไร่ พืชไร่ จำนวน 267 ไร่ พืชสวน จำนวน 740 ไร่ และมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 1,026 ราย ซึ่งได้มีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมเข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว (สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode