กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

วันที่ 7 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 502 คน)
 
งานประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช
ถ่ายทอดความรู้ สู่นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรม เรื่อง การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 3

สำหรับการอบรมครั้งนี้ งานประชาสัมพันธ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียง การเขียนบท การอ่านและเขียนข่าว ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรับฟังได้ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2558 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.45-13.00 น.
 
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode