กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช ส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 7 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 476 คน)
 
ราชภัฏโคราช ส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา เปิดโลกกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 2558


องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานชมรมต่างๆ ของนักศึกษา กว่า 40 นิทรรศการ การแสดงดนตรี กิจกรรมพบปะดารา ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ และกิจกรรมนำเสนอชมรมที่น่าสนใจ

กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นโครงการพัฒนานักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักสนิทสนมกันระหว่างรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือ ร่วมกันทำกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาต่างๆ การมีจิตอาสา และพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยได้เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode