กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมตำบลชะมวง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรองรับปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้

วันที่ 6 ต.ค. 2558 )
 
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง นายศักดา วิทยาศิริกุล นายอำเภอควนขนุน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดและ เจ้าหน้าที่จากโครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล.ช่วงสะพานศาลาม่วงถึงเขตเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน ซึ่งใช้งบประมาณ 11,615,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 2,4,5,9,10,11 และหมู่ที่ 13 ของตำบลชะมวง หรือบริเวณ แยกโพธิ์ทอง ซึ่งประกอบด้วยงานดินถมคันกั้นน้ำ 3,483 เมตร และงานกำแพงกั้นน้ำ คสล. 2,108 เมตร ขนานคันลำคลองตั้งแต่บริเวณสะพานศาลาม่วงผ่านวัดล้อ วัดพิกุลทอง ไปยังเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลหนองพ้อ ซึ่งบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะแยกโพธิ์ทอง มักประสบปัญหาน้ำท่วมสูงในฤดูฝนทุกปี ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปยังอำเภอศรีบรรพต และอำเภอควนขนุน นอกจากนี้น้ำยังบ่าท่วมบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่เกษตรของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำดังกล่าว คาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลชะมวงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า พื้นที่ตำบลชะมวง ตำบลควนขนุน ตลอดไปจนถึงตำบลมะกอกเหนือ และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน เป็นพื้นที่รับน้ำจากคลองท่าแนะ ที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดในอำเภอศรีบรรพต ซึ่งมีปริมาณน้ำค่อนข้างมากและมักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรของประชาชนทุกปี และสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล.ช่วงสะพานศาลาม่วงถึงเขตเทศบาลตำบลหนองพ้อ ตำบลควนขนุน เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะป้องกันน้ำท่วมในช่วง ตำบลชะมวงเป็นหลัก ส่วนตำบลควนขนุน ตำบลมะกอกเหนือ และตำบลทะเลน้อย ก็จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนการดำเนินการจะเป็นอย่างไร จะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ รูปแบบการก่อสร้างรวมทั้งงบประมาณว่าจะต้องใช้มากน้อยเพียงใด แต่ยืนยันว่า ความเดือดร้อนของประชาชนจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอน ส่วนในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับงบประมาณเข้าไปดำเนินการ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลมิให้มีการรุกล้ำลำนำและสิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้น้ำสามารถระบายน้ำได้รวดเร็วขึ้น เป็นการลดระยะเวลาของการท่วมขังแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode