กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญร่วมจัดทำข่าว งานสัมมนาวิชาการ

วันที่ 2 ต.ค. 2558 )
 

ขอเชิญร่วมจัดทำข่าว งานสัมมนาวิชาการ
"การศึกษาแบบเปิด เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) และโครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จะจัดสัมมนาวิชาการ "การศึกษา แบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้แผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” (Lifelong Learning Space for Thailand Digital Economy) เพื่อเป็นการแนะนำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการ เรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
จุดเด่นของ โครงการดังกล่าว มี 2 ส่วน ได้แก่ (1) เป็นคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ที่มีคลังภาพ คลิปวีดีโอ แผนภาพ ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เกมการศึกษา และสื่อแอนิเมชั่นขนาดใหญ่ที่ครูทุกคนสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ละเมิด กฎหมายลิขสิทธิ์ และ (2) ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ เปิดสำหรับมหาชน เป็นระบบพร้อมใช้ที่เน้นความร่วมมือและแบ่งปันความรู้ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระเสรี ตามแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. เห็นว่างานสัมมนาดัง กล่าวมีประโยชน์แก่ภาคการศึกษาและสังคมไทย จึงขอเรียนท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ที่ปรากฎต่อไปนี้ และขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้สำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

วัน : พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป
สถาน ที่ : ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
ถนน สุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ (ขึ้น/ลง BTS อโศก)

ขอแสดง ความนับถือ
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.
--
Werawut Fungrattanatrai (Tai)
Coordinator (Public Relations)
Public Relations and Organization Communications Division
National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
Tel. 0-2564-7000 Ext. 71731
e-mail: werawut.fun@nstda.or.th
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode