กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)

วันที่ 2 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1835 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว มีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
               การจัดงานวันออมแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้วันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการระดมเงินออมในภาคประชาชน โดย ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยได้มองเห็นและเข้าใจในความสำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย
               สำหรับงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากส่วนราชการในจังหวัด นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนะสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายวิเชียร์ ขาวดำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีในแต่ละช่วงกิจกรรม คณะผู้จัดได้จัดเตรียมพิธีเปิดงาน พร้อมมหกรรมบันเทิง การแสดงและนักร้อง ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ เริ่มจากการแสดงโปงลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ศิลปินลูกอุดรขนานแท้ ต้นตระกูลไทย วงดนตรีลิปสติ๊กและมาตัง เดอะสตาร์ คนที่ ๑๑ ของประเทศไทย


ศสช./ภาพ,ข่าว
Facebook : ICT PRD
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode