กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์แสดงมุทิตาจิตแก่ ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)

วันที่ 29 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1765 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

               นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ๓ ท่าน ได้แก่ นายประวิน พัฒนะพงษ์ นายจรูญ ไชยศร และนายจําลอง สิงห์โตงาม นําคณะผู้บริหารสํานัก/กองของกรมประชาสัมพันธ์จํานวนกว่า ๒๐ คน เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ท่าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
               หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อําลาจากตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นไปตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา ที่ไม่ให้ข้าราชการประจําดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีด้วย ในโอกาสนี้ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงแนวทาง ที่ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้เป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการ เช่น การให้ข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งของข้าราชการในการรับใช้ประชาชน รวมถึงการยึดถือแบบอย่างของ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการ ที่จะต้องออกไปตรวจสอบดูแลความทุกข์สุขของราษฎร โดยต้องให้รองเท้าสึกก่อนกางเกงขาด บ่งบอกถึงการที่จะให้ข้าราชการออกไปพบปะกับประชาชน มากกว่าที่อยู่ในโต๊ะทํางาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาท จะยึดถือความเป็นข้าราชการ สนองพระเดชพระคุณ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าราชการทุกคนแม้จะสิ้นชีวิต ก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานเพลิงศพ
               ทั้งนี้ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจ ในโอกาสที่ได้ทํางานร่วมกับท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

ศสช./ภาพ,ข่าว
Facebook : ICT PRD 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode