กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
สัมมนาผู้บริหาร กปส. "อนาคตไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ศสช./ข่าว)

วันที่ 23 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 1673 คน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

                สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนาผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง "อนาคตไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดย อาจารย์สมชาย สมานตระกูล ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๒ เป็นวิทยากร มีัผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/ กองในส่วนกลาง ผอ.สปข ๑-๘ ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทน ภาค ๑-๘ เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงคอยรุตตั๊กวา เขตหนองจอก กทม.
               การจัดสัมมนาผู้บริหาร กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง "อนาคตไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาดูงานชุมชนพอเพียงก ลางป่าคอนกรีตของชุมชนคอยรุ ตตั๊กวา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ชุมชนลำไทร ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันจนบังเกิดผลสำเร็ จเป็นรูปธรรม และเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดการดำเนินงานให้กับประชาชน ผู้สนใจเป็นจำนวนมาก

ศสช./ภาพ,ข่าว
   F
acebook ICT PRD
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode